Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Atatürk’ün Arkeoloji Disiplinine Katkıları

Author:

Number of pages: 173-188
Year-Number: 2014-14

Abstract

Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin İstiklal Harbi’ndeki başarısının ürünüdür. Atatürk; dış kurtuluşun, iç zaferle pekiştirilmesi gerektiğini, zaman olgusu içinde yalnız atalarının ve tarihinin şuuruna sahip bir milletin hayatını devam edebileceğini görerek, milletinin tarih ve kültürünün araştırılması gerektiğine inanmıştır. Bu düşüncelerle ilmi çalışmaları destekleyip, tarih ve arkeoloji araştırmalarıyla geçmişin ortaya çıkarılması için ciddi bir heyecanla çalışmıştır. Arkeoloji eğitimi veren kurumlar açılmış, yurt dışına arkeoloji eğitimi almaları için öğrenciler gönderilmiştir. Türk Tarih Kurumu’nun açılması da çok önemli bir iştir. Atatürk, kazıları yürüten Türk hafirleri desteklediği gibi yabancı hafirleri de koruyup, desteklemiştir.

Keywords

Abstract

Turkish Republic is the product of Turkish nation’s success in war of independence. Atatürk believed that outer liberation should be strenghtened with inner victories, in the time phenomenon only the nation who has their ancestors’ and history’s consciousness will go on so he believed that his nation’s history and culture should be examined. With this ideas, he supported scholarly studies and he worked with excitement to reveal the past. The instituons that gave archeology education were opened and students were sent to abroad to undergo archeological educations. The opening of Turkish National society was an important work. Atatürk not only supported Turkish excavator people but also foreigns.

Keywords