Nahçıvan Folklor Örneklerinde Nizami Gencevî Eserlerinin İzleri

Author:

Number of pages: 201-208
Year-Number: 2014-14

Abstract

Nizami Gencevî kendi yaratıcılığında hikâye ve efsanelerden çokça yararlanmıştır. Onlardan bazıları ağızdan ağza geçerek yaşamıştır ve şair onları kendi yaratıcılığında maharetle istifade etmiştir. Diğerleri de şairin eserlerinin tesiri ile ortaya çıkmış ve insanlar arasında yayılmıştır. Nizami Gencevî’nin dünyaca meşhur Hamsesi’nde folklorun izlerini görebiliriz. Şüphesiz ki, dünyaca ünlü bu eserin folklordaki izi Azerbaycan'da olduğu kadar başka hiç bir yerde böyle geniş bir alana yayılmamıştır. Bunu Nahçıvan'dan toplanmış folklor materyalleri da kanıtlar. Çalışmamızda Nizami Gencevî’nin eserlerinin Nahçıvan’dan toplanmış efsane ve rivayetlerdeki izleri araştırılacak.

Keywords

Abstract

Nizami Ganjavi took great advantage of stories and legends. Some of them firstly conveyed from mouth to mouth and the poet used them in his own works. The others emerged under the influence of poets works and spread among people. The traces of folklore are possible to be seen in Nizami Ganjavis “Khamsa” which is popular in whole world. No matter how widely spread this immortal work is in the world yet there are not as many folklorised variants in anywhere as they are in Azerbaijan. The folklore materials collected in Nakhchivan prove it. In my paper the traces of Nizami Ganjavis works will be researched within stories and legends collected in Nakhchivan.

Keywords