Karabağ Tarihi

Author:

Number of pages: 209-253
Year-Number: 2014-14

Abstract

Mirza Cemal Cevanşir Karabağî'nin okuyucularımıza sunulan “Karabağ Tarihi” adlı eseri Azerbaycan'ın XVIII.-XIX. yüzyıllar tarihine ait ilk değerli kaynaklardandır.

Keywords

Abstract

Keywords