Antalya Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü Personelinde Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Çalişma

Author:

Year-Number: 2014-13
Number of pages: 229-250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Stres ve depresyondan farklı nedenleri ve belirtileri olan tükenmişlik sendromu 1980'lerden bu yana araştırılmaktadır. Maslach'a göre duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme hissi olarak üç alt boyuttan oluşan tükenmişlik, bireylerde duygusal, davranışsal ve bedensel bazı belirtilerle kendini göstermektedir. Çeşitli bireysel, kurumsal ve toplumsal özellikler, tükenmişlikte azaltıcı ya da artırıcı bir etkiye sahiptir. Tükenmişlik sendromu en sık hizmet sunan ve bu nedenle insanlarla temas halinde çalışan meslek sahiplerinde, iş yaşamlarındaki zorlukların bir yansıması olarak ortaya çıkar. Çalışma verimliliği ve insan kaynakları açısından son derece olumsuz sonuçları olabilen tükenmişlik sendromuna açık mesleklerden biri de polislik mesleğidir. Bu çalışmada polisler üzerindeki tükenmişlik sendromu Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hasas Bölgeleri Koruma Şubesinde çalışan polisler örneği bağlamında incelenmiştir. Tükenmişlik sendromunun polisler arasında görülüp görülmediği ve görülüyorsa Maslach'ın tükenmişlik boyutlarında hangisinin öne çıktığı ve ne tür önlemler alınabileceği tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Burn-out syndrome, which has different causes and symptoms than stress and depression, and the concept of ”burn-out”, have been investigated since the 1980s. According to Masclach, burn-out syndrome, which consists of three sub-dimensions (emotional exhaustion, desentisization and a decrease in personal success), appears on emotional, behavioral and physical levels. Personal, institituional and social qualifications are all important aspects that increase or decrease the level of burn-out syndrome. Burn-out syndrome is observed mostly in people working in the service industry, who often have close contact with other people, reflecting the difficulties they encounter in their jobs. One career that is particularly vulnerable to burn-out syndrome is police work. This study investigates burn-out syndrome in the police within the scope of the personnel of the Sensitive Areas Protection Unit of the Antalya Police Force. The study aims to see if the syndrome can be observed among the police, to define which dimension of Maslach is prevailant and to determine what precautions could be taken to prevent it in the future.

Keywords