Osmanlı Devleti'nde Ermeni Cemiyetleri Ve Ermeni Cemiyet-i Hayriye-i Umûmiyyesi Nizamnamesi

Author:

Year-Number: 2013-12
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 391-405
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti'nin bir vatandaşı olarak yaşayan Ermeniler, özellikle son yüzyılda kurdukları cemiyetlerle dikkat çekmektedir. Bu cemiyetlerin çoğu misyonerlerin de etkisiyle devlet aleyhine faaliyet gösteren cemiyetlerdir. Ancak çalışmamızda ele aldığımız ve nizamnamesini yayımladığımız cemiyet gibi yararlı cemiyetler de bulunmaktadır. Sayıları oldukça az olan bu tür yararlı cemiyetlerden Cemiyet-i Hayriye-i Umûmiye'nin, İstanbul dışında, Mısır'da kurulması bir tarafa kuruluş amacı, son yüzyılda Türk-Ermeni münasebetini farklı bir şekilde göstermesi açısından önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

Armenians in the Ottoman Empire and the Armenian Associations Jamiat-i-i Umûmiyyesi regulation of Auspicious The Armenians, living as a citizen in the Ottoman Empire for centuries, point to communities especially established last century. Most of these communities, against the state influence of missionaries. However, there are also useful communities in our study we published the its statute. The useful communities are quite a few numbers such Cemiyet-i Hayriye-i Umûmiye but the aim of its establishing outside Istanbul, in the Egypyt, it is important to show the relationship of the Turkish-Armenian in the last century.

Keywords