İbn-i Kemal'in 'Galatatu'l-'Avam' İsimli Risalesi

Author :  

Year-Number: 2012-10
Language :
Konu :
Number of pages: 261-273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, halk arasında yanlış olarak kullanılan ancak doğru kullanıldığı sanılan kelimelere dikkat çekmesi açısından önemlidir. Çalışmanın yazarı olan Kemalpaşa-zade Şemseddin Ahmed [İbn Kemal]'in 1468'de doğduğu ve 1535'te öldüğü düşünülürse, çalışmada dikkat çekilen kelimelerin günümüzde de hala kullanımda olması hayli dikkat çekicidir.

Keywords

Abstract

Keywords


 • Ali ibn-i İsmâil ibn-i Sîde, el- Muhkem ve’l-Muhîtu’l-A’zam fi’l-Luga, Thk: Abdu’s- settâr Ahmed Ferrâc, Kâhire 1958

 • İbn-i Kemâl, Tevârih-i Âl-i Osmân, II. Defter, Hzr: Şerâfettin Turan, Ankara 1983

 • Mehmed Cemâleddin, Âyine-i Zürefâ; Hzr: Mehmet Arslan, İstanbul 2003

 • ÖZ, Şaban, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, İstanbul 2008

                                                                                                    
 • Article Statistics