İslam Hukuku'nda Örf ve Adet

Author:

Number of pages:
Year-Number: 2008-2

Abstract

Örf, İslam Hukuku'nun hükümlerin istinbatından kendisinden istifade ettiğikaynaklardan biridir. Bilindiği gibi İslam Hukuku, cahiliye dönemi örf veadetlerinin hepsini ortadan kaldırmadığı gibi, tamamına da karşı çıkmamıştır.Bunlardan uygulama açısından dini öğretiye aykırı olanlar yasaklanmış, aykırıolmamakla birlikte çeşitli sakıncalar taşıyanlar düzeltilmiş, aykırı olmayanlarolduğu gibi kabul edilmiştir. Böylece örf Hz. Peygamber döneminden itibarentoplumsal hayatın düzenleyicilerinden biri ola gelmiştir.

Keywords

Abstract

Custom is one of the decision source in Islamic Law. Islamic law is not lift andprohibit all of the ignorance age customs. When some of the customs ofignorance age prohibited, some of them arranged and some of them remainwith no change. Thus custom had become ona of the sources of the islamic lawfrom time to Prophet until now.

Keywords