İnanç, İnançsızlık ve Denklik Tartışması

Author:

Number of pages:
Year-Number: 2008-2

Abstract

teolojinin çağdaş mirasçıları, ('reformed epistemologists' diyeadlandırılan filozoflar da dahil), geçmiş zamanların din bilimcilerinden dahaalçakgönüllü olmuşlardır. Aydınlanma'dan doğan din üzerindeki kuşkucutartışmaları, daha az yorucu olan savunmaya dayalı bir yöntemle boşa çıkarmagörevini üstlenmiş durumdadırlar. Dini inançların akıl dışı olduğunu iddiaetmede kuşkucuların gerekçeli olmadıklarını göstermeye çalışmışlardır. Dinianlamda inananlar, onlara göre, hem entelektüel olarak hem de ahlaken kendidini geleneklerine bağlı kalma hakkına sahiptirler.

Keywords

Abstract

Keywords