Tesettür Meselesinin Çözüm Yolları

Author:

Number of pages:
Year-Number: 2008-2

Abstract

İzmirli İsmail Hakkı, 1900'lü yıllarda, Osmanlı toplumunda tartışılmaya başlanmış olan örtünme (tesettür) meselesi üzerinde durmaktadır.Meselenin nasıl çözüleceği konusunda bazı fıkhi bilgiler verdikten sonra, tesettürün, dinin zorunlu maslahatlarından olan neslin korunmasının gerçekleştirilebilmesi için zinadan korunmak amacıyla emredilmiş olduğunu, dolayısıyla toplumda zina riski ortadan kalkmadıkça tesettürün gerekliliğinin ortadan kalkmayacağını söylemektedir.

Keywords

Abstract

In this article, İzmirli is dwell upon the veiling subject. After he present some of knowledge about islamic law, he claim that the veiling is ordered because of to protect the adultery. Consenquently veiling is not remove unless risk of adultery.

Keywords