Mutluluktan Öte Bir Sırra Ermek

Author:

Year-Number: 2013-11
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 91-103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede hemen her insanın bildiği ve arzuladığı düşünülen, ancak hakiki anlamı ve derinliği pek çok kimse tarafından anlaşılıp yeterince meşgul olunmayan bir kavramlar olan sevgi ve mutluluk ele alınmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan analiz tekniklerinden betimsel analiz tekniği ile Yunus Emre'nin şiirlerinin çözümlemesi yapılan bu çalışmada, sevgi ve sevgiye derinlik ve gerçek anlamını kazandıran işlevsel boyutu psikoloji ve din psikolojisi alanlarında yeni bir yaklaşımla ele alınmıştır. Çalışmada, sevgi ve mutluluğun Yunus'un şiirleri bağlamında psikolojik bir analize tabi tutulması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

In this article we deal with the concept of true love which almost all people know superficially and try to optain but most people don't really know its meaning and depth. In this study, which qualitative research methods used. We aimed at doing psychological anlysis of the happinies, the true love and its functional dimension on the context of Yunus Emre's poems.

Keywords