Klasik Modernist İslamcılardan Cemaleddin Afganî'nin Batı Emperyalizmi Karşısındaki Görüşleri

Author:

Year-Number: 2013-11
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 179-200
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cemaleddin Afganî, pek çok tartışmalar barındıran hayat hikayesi, ortaya attığı görüşleri ve siyasal faaliyetleriyle İslam dünyasında en çok tartışılan kişilerden biri olmuştur. Kimilerine göre büyük İslam mücahidi, kimilerine göre büyük din tahripçisi olan Afganî'nin özellikle siyasal hayatı ve siyasi görüşleri gerçekten araştırılmaya değer bir nitelik gösterir. Bu çalışmada Cemaleddin Afganî'nin, yaşadığı dönemde mücadele ettiği Hıristiyan Batı dünyasının emperyalizmine karşı görüşleri incelenecektir.

Keywords

Abstract

Jamal al-Din Afghani, containing the life story of many discussions, opinions which put forward by people and political activities has been one of the most debated person in the Islamic world. Afghani’s, whom according to some of the great Islamic fighter, according to some, especially political life and political views shows a really worthy of investigation. In this study will be examined Afghani’s thoughts against the Christian West Imperialism.

Keywords