Bir Hatip Olarak Hz. Peygamber

Author:

Year-Number: 2013-11
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 243-259
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlığa hidayet rehberi olarak gönderilmiş bütün peygamberler, tebliğ ve tebyîn vazifelerini yaparken dil'in tüm unsurlarını en iyi şekilde kullanmışlardır. Hz. Peygamber (a.s) da onlardan biridir. O, hem muhataplarıyla konuşması esnasında hem de hutbelerini îrad ederken, müspet iletişimin tüm vasıtalarından gereğince istifade etmiştir. Kendisini muallim olarak nitelendirmesi de, öğretim ilke ve yöntemlerinin tarafından bihakkın kullanılmış olduğunun apaçık göstergesidir.

Keywords

Abstract

All the prophets sent to mankind as a guidance, have used all the elements of language in the best way when they make the notification and explain abaut religion. The Prophet is one of them. During his speech with their counterparts and revenuing the sermon Muhammad benefits instruments of affirmative communication as required.Characterization of himself as teacher training, it is clear indication that the principles and methods of teaching used duly by himself.

Keywords