Birden Fazla İsmi Olan Sûreler

Author:

Year-Number: 2013-11
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 261-303
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kur'an, sûrelerden müteşekkil ilahî bir kitap olup bu sûrelerin her birisinin ismi vardır. Bazı sûrelerin birden fazla isimle anılması dikkat çekmektedir. Sûrelerin isimlendirilmesi Hz. Peygamberin yanı sıra Sahabe, Tabiun ve alimler tarafından da yapılmıştır. Bu yüzden sûre isimlerinin bir bölümü içtihadî karakterdedir. Fakat bugün resmî Mushaflarda yer alan sûre isimlerinin Hz. Peygamber tarafından konulduğu anlaşılmaktadır. Bir kısım alimler birden fazla ismi olan sûrelerin kırk civarında olduğunu söylemektedirler. Ne var ki tespitimize göre birden fazla ismi olan sûreler altmışı aşmaktadır. İşte bu çalışmada birden fazla ismi olan sûreler Mushaf sıralamasına göre ele alınarak incelenmektedir.

Keywords

Abstract

Koran is a holy book consisted of surahs that each of them has a name. It is remarkable for some of the surahs to have more than one names. Beyond the surahs had been entitled by Hz. Muhammed they had been continued to be entitled by the companions of the prophet Muhammad, tabiun and Muslim scholars. For that reason some of the names of the surahs have the feature of studying on. But it was understood that the names of the surahs in formal Koran had named by Prophet Muhammad. It was pointed out by some muslim scholars that there were nearly fourty surahs having more than one name. But on the other hand and according to our study the multi named surahs are more than sixty. And also in this study the surahs having more than one name were studied on in order of Koran.

Keywords