Köylere Hizmet Götürme Birlikleri; Personel Yapısı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Author:

Year-Number: 2013-11
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 341-356
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kırsal kalkınma ve altyapı sorunlarının çözümünde önemli görevler üstlenmekte olan kurumlardır. Geniş bir görev alanına sahip olmalarına rağmen ciddi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunların en önemlilerinden biri nitelikli ve yeterli personel sorunudur. Bu çalışmada bu sorunun nedenleri ve çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Unions serving to villages are important institutions which takes on an important role in solving the problems of rural development and infrastructure. Although having a broad area to serve, they face serious problems. One of the most important problems is that of qualified and adequate staff. In this study, the causes and solutions to this problem has been evaluated.

Keywords