İzmirli İsmail Hakkı'nın Sebilü'r-Reşad Mecmuasında Ribe'l-Fazl Ve Ribe'n-Nesie Üzerine Yazdığı İki Makale

Author:

Year-Number: 2013-11
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 433-450
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma İzmirli İsmail Hakkı'nın Sebilü'r-Reşad mecmuasında yayınlanan “Ribe'l-Fazl ve Ribe'n-Nesie” adlı makalesi ile, bu makalesindeki görüşlere gelen bir reddiye üzerine kaleme aldığı “Ribe'l-Fazl Ve Ribe'n-Nesie Hakkındaki Makale Muterizine Cevap” adıyla yazdığı makalenin sadeleştirmesidir. iZMİRLİ İSMAİL HAKKI'NIN Sebilü'r-Reşad Gazetesinin 5 Kanun-ı Evvel Sene 1329 Tarih ve 175 adedli ve 131. sayfasında yayınlanan “Ribae'l-Fazl'ın Tecvizi Hakkında İ. H. İmzasıyla Verilen Fetevaya Reddiye olarak yazılan bir mektubu ve İzmirli İsmail Hakkı'nın ona verdiği cevabı içeren bir yazıdır. Yazı SEBİLÜ'R-REŞAD, C: 11, ADED: 286, SS. 411-414 ile SEBİLÜ'R-REŞAD, CİLT: 12, ADED: 287, SS. 2-4 sayfaları arasında iki bölüm halinde yayınlanmıştır. Biz sadeleştirmede bu yazının ilk kısmını –I- ikinci kısmını da –II- olarak numaralayarak her iki yazının ayrı nüshalarda yayınlandığına işaret ettik

Keywords

Abstract

Keywords