Göreve Yeni Başlayan Din Görevlilerinin Mesleki Problemleri

Author:

Year-Number: 2012-10
Number of pages: 13-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Diyanet İşleri Başkanlığı göreve yeni başlayan din görevlilerini eğitim merkezlerinde hazırlayıcı eğitim kursuna almaktadır. Bu araştırmada, 2010 yılında Elazığ Harput Diyanet Eğitim Merkezinde hazırlayıcı eğitim kursuna katılan din görevlilerinin göreve yeni başladıklarında karşılaştıkları mesleki problemlere ilişkin görüşlerinin tespit ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Din görevlilerine, görev yerlerinde karşılaştıkları mesleki problemlere ilişkin sorular yöneltilmiştir. Halkın din görevlilerine saygılı davrandığı, din görevlilerinin mezun oldukları okuldan aldıkları eğitimi mesleklerini gerçekleştirebilmeleri açısından yeterli bulmadıkları, lojman, ulaşım, çocuklarının eğitimi, iletişim, camilerin temizliği gibi konularda sıkıntı yaşadıkları, hazırlayıcı eğitim kursuna ihtiyaç duydukları, hazırlayıcı eğitim kursunun göreve başlamadan önce yapılmasını istedikleri, kendilerini kıraat, dini bilgiler, vaaz ve hutbe verme, mezhep farklılığı ve genel kültür açılarından eksik gördükleri araştırmada ulaşılan önemli sonuçlardandır.

Keywords

Abstract

The Directorate of religious Affairs educates the new education stuff in preparatory training courses. In this study, we implemented a survey to the religious education stuff who joined educational course in Elazığ Harput religious education center in 2010. The participants were asked questions about professionel problem in workplace. The study reveals that the society respects for the religious education stuff, and the stuff aren’t satisfied with their professional education enough to perform the profession, and they have various problems such as the accommodation, the transportation, the education of their children, the communication and the cleaning of mosques. Feeling inadequate in the Quran recitation, the religious knowledge, the sermonizing as well as the general culture and the denominational differences, they also need the preparatory training.

Keywords