Kur’ân ve Eğitim

Author:

Year-Number: 2012-10
Number of pages: 123-150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede Kur’ân’ın eğitim boyutu, ilkeler, işlevler ve yöntemler üst başlıklarıyla irdelenmiştir. Kur’ân insanın eğitim potansiyeline sahip olduğunu kabul ettiği için ona okuma emrini verir ve böylece yüksek bir değer atfeder. Ancak Kur’ân’ın öngördüğü eğitim seküler bir bünyede değildir. Kur’ân’ın benimsediği eğitimin özünde, insanın Yaratıcısıyla bağ kurması vardır. Kur’ân, eğitim sürecinde insanın hem zayıf hem de meşakkate dayanaklı yapısını her zaman gözetir. İnsanınYaratıcıya layık bir kul olması için ciddi bir terbiyeden geçmesi gerekir. Bu terbiyede önemli bir rol üstlenen şahsiyetler ise peygamberlerdir. Kur’ân sadece hitabıyla değil, tarih sahnesine tedrici çıkışıyla da eğitim öğretim açısından önemli özelliklere sahiptir

Keywords

Abstract

In this study the educational dimension of Koran was examined with the help of principals, functions and methods. Koran orders the humanity to read because of accepting the learning capacity of human being, so gives him a high level of value. But Koran’s educating system is not a secular model. The basement of education that Koran provides has constructing relationships between Allah (The Creature) and humanbeing. Koran pays attention to the human beings’ veak and powerful dimensions. It is necessary for human being to have a successful education to be a meaningful slave of Allah. The important and favoured persons that having responsibilities are the Prophets. Koran has some more features on education not only the addressing and speaking but also having some important historical features tooKey Words: God, Koran, Educatıon, Teaching, Training

Keywords