Üstün Yetenekliler Ve Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Bilim Ve Sanat Merkezleri (Malatya Bilim Ve Sanat Merkezi Örneği)

Author:

Year-Number: 2012-10
Number of pages: 151-181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üstün yetenekli çocuklar bir ülkenin geleceği için çok büyük bir önem arz etmektedir. Üstün yetenekli çocukların önemi içlerinde taşıdıkları gizil güçten gelmektedir. Bu güç toplumların gelişimi ve ilerlemesi için hayati derecede önemlidir. Bu bakımdan, üstün yetenekli çocuklar özel eğitime gerek duymaktadır ve eğitimleri çok önemlidir. Ülkemizde üstün yetenekli çocukların ihtiyaç duyduğu tarzda eğitim şu an Bilim ve Sanat Merkezlerinde yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak, Bilim ve Sanat Merkezlerinin üstün yeteneklilerin ihtiyacı olan eğitimi vermekte büyük eksiklikleri vardır. Bu makalenin amacı, üstün yetenekli çocukları ve özelliklerini tanıtmak, üstün yeteneklilerin eğitimine dikkat çekerek Bilim ve Sanat Merkezlerini ve eksikliklerini Malatya Bilim ve Sanat Merkezi örneğinde irdelemektir.

Keywords

Abstract

Gifted children are a country of great importance for the future. Gifted children are important because there is a force hidden inside them. This power is vital for the development and progression of societies. In this regard, education of gifted children very important and they need special education. Style education needs of gifted children are Art and Science Centers in our country right now. However, the Science and Art Centers are major shortcomings. The purpose of this article, the characteristics of gifted children identify, education of gifted children drawing attention. In addition, drawing attention deficiencies of Science and ArtCenters and Science and Art Center to examine the case of Malatya.

Keywords