Uhut Savaşı Etrafında Bazı Mülahazalar

Author:

Number of pages: 11-18
Year-Number: 2010-5

Abstract

Bu çalışmamızda, Uhut Savaşı'nı merkeze alarak savaş öncesi ve sonrası meydana geldiği aktarılan bazı olayları tahlil etmek istiyo-ruz. Buradaki üslubumuz Uhut Savaşı'nı kronolojik olarak anlatmak-tan öte, savaş çerçevesinde aktarılan bir kısım mübalağalı anlatımlara değinmek ve değerlendirmektir. Bu çerçevede Uhut Savaşı öncesi ve sonrası bazı olaylar, savaşın sebebi gibi konulara değinilmektedir.

Keywords

Abstract

Some Analysis İn The Frame Of Uhut's Battle İn this our article, we will search about some events before Uhut's Battle and after. İn the here our methods not exposition. Our aim is evaluating some exaggerations in the frame of Uhut's Battle. İn this frame is mentioned, events of before battle and after, cause of battle.

Keywords