Dil, Önerme ve Gerçeklik I : -Wittgenstein Bağlamında Bir Değerlendirme-

Author:

Year-Number: 2010-5
Number of pages: 19-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anlam, insanın varlık nedeninin başında gelen itkidir. Anlam-landırma, dil, zihin ve nesne üçgeninde cereyan eder. Düşünce tarihi, pek çok düşünürün anlamlandırma işleminde nasıl bir çözümleme or-taya koyduğuna tanıklık eder. Anlamın çerçevesi, varoluşu temellen-dirmeyle yakından alakalıdır. Varlığın hakikati de dil-varlık ilişkisinde anlam evreniyle ortaya çıkar. Varlığın hakikatine ilişkin dilin konumu ve sınırı tartışmanın niteliğini belirler. Bu makale dil, düşünce ve nesne çerçevesinde gerçekliğin mantıksal statüsünü Wittgenstein bağlamında tartışmaktadır.

Keywords

Abstract

Langugage, Proposition And Truth -I: -An Assessment in Wittgensteinian Perspective- Meaning is the leading impulse of the cause of human existence. Giving meaning occurs in the triangle of language, intellect and object. History of thought bears witness to how various thinkers produced analysis in the operation of giving meaning. The framework of the meaning is closely connected with grounding the existence. The truth of existence arises in the relationship of language and existence with the meaning universe. The status and the frontier of language with respect to the truth of existence determines the feature of the discussion. This paper discusses, in the framework of thought and objcet, the logical status of truth in a Wittgensteienian perspective.

Keywords