İnsanı Ahirete Hazırlayan Dünya Hayatının İki Önemli Enstrümanı: Oyun (La'ıb) ve Eğlence (Lehv)

Author:

Number of pages: 41-58
Year-Number: 2010-5

Abstract

“Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir”, ayetinin dünyanın geçici ve yalan olduğu şeklindeki yorumlanış biçimi, İslam'ın ilk asırlarından sonra genel bir kabul görmüş, dolayısıyla da Müslümanlar arasında, faydasız ve boş bir olgu olarak mademki oyundan yüz çevriliyorsa, bunun gibi dünyadan da yüz çevrilmesi ge-rekir, anlayışı hakim olmaya başlamıştır. Bu durum büyük bir mede-niyet kuran Müslümanların belli bir dönemden sonra gerilemelerine neden olmuştur. Oysa Kur'an'da dünya hayatının oyun ve eğlence ola-rak nitelendirilmesi, ahirette ki nimetlere göre dünya nimetlerinin kıymet ve lezzet bakımından daha az değerli olmasından dolayıdır. Yoksa oyun ve eğlence nasıl ki yetişkinlik dönemi için önemli ise, dünya hayatı da ahiret hayatı için aynı derecede önemlidir. Bundan dolayı da yetişkinlik dönemine zemin hazırlayan yapıcı nitelikteki bir oyunda bulunması gereken, çocuğu hür ve bağımsız bırakmak, oyunun kuralları dışına çıkıldığında ancak müdahale etmek gibi faktörler, bize göre ahirete nazaran adeta oyun dönemi diyebileceğimiz dünya hayatı için de sağlanmalıdır ki ahiret hayatı kazanılmış olsun.

Keywords

Abstract

Two Important Instruments of this World, as a preparatory to the Other World: Play and Amusement The verse of “Nothing is the life of this world but play and amusement”is interpreted by the some Quran scholars often that this world is really nothing and useless according to the other world. For this reason, musn't be played and amused in it. It must be usually prayed in it. But playing and amusing are two important instruments for the childlife to form their future life. We accept that this world is a play and childishness world according to the other future world. And this world prepare the other world. For this reason must be measured prayed, amused and played.

Keywords