İnsan İlişkilerinde Önemli Bir Kur'an İlkesi: “Kötülüğü İyilikle Savmak”

Author:

Number of pages: 81-102
Year-Number: 2010-5

Abstract

Kur'an'ın ahlak alanındaki hedeflerinden birisi, “kötülüğü iyilikle savma” tutumunu kişiliğinin bir parçası haline getirebilmiş insanlar yetiştirebilmektir. Böyle bir karaktere sahip olmanın zorlu-ğuna dikkat çeken Kur'an, mü'minin Allah'a olan imanı, ahirette karşılaşacağı ödüllerin motivasyonu sayesinde “kötülüğü iyilikle savma” kabiliyetini kazanabileceğine dikkat çekmiştir.

Keywords

Abstract

An Important Prıncıple Of Qu'ran In Human Relatıons: “ To Avoıd Mısdoıng Bymeans Of Goodness” One of the aims of the Qur'an in the realm of ethics is to bring up persons who have made a part of their personality the atti-tude of “avoiding misdoing by goodness”. Pointing to the difficulty of having such a character Qur'an puts emphasis on the fact that a believer, by means of his faith in God and by means of the motiva-tions of the rewards he will meet in the hereafter, acquires the ca-pacity of “avoiding the misdoing by means of goodness”.

Keywords