Türk Kültüründe Ezan Ve Makamları

Author:

Number of pages: 221-238
Year-Number: 2010-5

Abstract

Ezan Müslümanları günde beş kez beş vakit namaza da-vet eden bir çağırıdır. Ayrıca Türk İslam kültüründe özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesidir. Uzman kişiler tarafından okunduğu zaman insanların gönlünü etkileyen bir mûsikîye sahiptir. Her vakte uygun değişik makamlarda okunabilmektedir.

Keywords

Abstract

Athan and Its Modes in Turkish Culture Azan is a call that invites the muslims to prayers five times a day. Besides, it is the symbol of liberty and independency in Turkish Islam culture. It has a musical style which affects the feelings of humans when it is song by proficient people. It might be song in distinct tunes in every specified time during the day.

Keywords