Descartes'ın Ahlak ve Mutluluk Anlayışı

Author:

Number of pages: 239-250
Year-Number: 2010-5

Abstract

Descartes, mutluluğu tam bir ruh memnunluğu ve iç hoş-nutluğu olarak tanımlar. O mutluluğu erdeme, erdemin de aklın iyi kullanılmasına bağlı olduğunu iddia etmektedir. Gücümüz dahilinde olan en yüksek iyinin ıslah edilmiş irade olduğunu akıl bize gös-termektedir. Descartes ihtirasların insan yaşamının önemli bölümü-nü oluşturduğunu ileri sürmektedir. Mutlu olmak için bu ihtirasları kontrol etmek gerekir.

Keywords

Abstract

Descartes' Ethics and Happiness Understanding Descartes explain happiness as a perfect satisfaction of mind and inner pleasure. He claims that happiness relies upon virtue, and the virtue depends upon the employment of reason. Furthermore, the reason shows that the greatest good within our power is the re-finement of the will. Descartes argues that the passions form an important part of a human life. To be happiness we should control them.

Keywords