Dinle İlgili Düşünce, Tanım ve Algılamalar

Author:

Number of pages: 251-270
Year-Number: 2010-5

Abstract

Günümüzde dinle ilgili çok çeşitli düşünce tarif ve algıların mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Tanım ve algılamaların genel olarak vahiy ve materyalist bir eksende yapıldığını söyleyebiliriz. Bazı din algılamalarında ise kurumsal din eleştirilmektedir. Vahiyci bakış açısıyla yapılan tarifler arasında sadece Matüridi din tarifine 'aklı' dahil etmiştir. O dini akılla aynı görmektedir. Diğerlerinin daha çok 'iyi bir kul olmaya yönelik' görüşleri vurguladıklarını anlıyoruz. Dinle ilgili düşünce ve algılamaların sadece pasif bir bilgi olarak kalmayıp bir şekilde dini yaşayışı etkiledikleri düşünülebilir.

Keywords

Abstract

Detection of Relevant Thought And Perceptions Today, at a wide range of related ideas and perceptions described are understood to be available. Definitions and perceptions in general revelation and a materialist may say that the axis has been done. Some religious perceptions that institutional religion is criticized. Between the direct process perspective revelation only to describe religion Maturudi 'mind' has been included. He sees the same religious mind. More of others 'to become a good servant' comments emphasized that they understand. Listen to ideas and perceptions about the information just remain passive and not affect the religious life styles they may be considered.

Keywords