Pragmacılık İçin Yeni Bir İddia

Author:

Year-Number: 2010-5
Number of pages: 369-376
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Shah, N. The Philosophical Quarterly, 56, 481-498 (2006), yalnızca kanıtsalcılığın (pragmacılığın değil), hem (a) nedenler üze-rindeki irdelemesel kısıtlamayla hem de (b) inancın saydamlık nite-liğiyle uyumlu olduğu öncülü üzerine kanıtsalcılık savunmasında bulundu. Ne var ki ben, nedenler üzerindeki irdelemesel kısıtlamanın kanıtsalcılık için de sorun teşkil ettiğini gösteriyorum. Ayrıca, (a) ve (b) ile uyumlu olabilmesi için pragmacılık için bir çıkış öneriyorum ve benzer bir hareketin kanıtsalcı için erişilebilir olmadığını savunu-yorum. Dolayısıyla, nedenler üzerindeki irdelemesel kısıtlamayla il-gili düşünceler, tartışmayı kanıtsalcılık lehine halletmekten ziyade pragmacılığı desteklemektedir.

Keywords

Abstract

Keywords