“Dinde zorlama yoktur. Doğru yanlıştan ayırt edilecek şekilde açıklanmıştır” (Bakara, 2 / 256)

Author:

Number of pages: 377-378
Year-Number: 2010-5

Abstract

İmam Matüridi'nin Te'vilatü'l-Kur'an adlı tefsiri, dirayet tef-sirlerinin ilk örneklerinden birisi olması bakımından oldukça büyük bir önemi haizdir. İmam Matüridi bu tefsirinde kimi zaman klasik anlayıştan farklı yorumlar da yapmıştır. Onun bu farklı yorumlarına işaret edebilmek bakımından biz de Bakara suresi 256. Ayete getirdiği yorumları tercüme ederek, Türk okurlarının Matüridi'yi anlamak, daha doğrusu Matüridi'nin farklı bakış açısı hakkında fikir vermek amacını gütmekteyiz.

Keywords

Abstract

Keywords