Kelam Kitaplarının Asrın İhtiyaçlarına Göre Düzeltil-mesi ve Yazımı, Müslümanlar Arasındaki Farklı Mez-heplerin Birleştirilmesi, Medreselerdeki Eğitim-Öğretimin Islahı

Author:

Number of pages: 393-408
Year-Number: 2010-5

Abstract

I- Sırat-ı Müstakim Sayı:52, C:2 İstanbul (17 Şaban 1327 – 20 Ağustos 1325) ss. 403–406. II- Sırat-ı Müstakim Sayı:53, C:3, İstanbul ( 24 Şaban 1327 - 20 Ağustos 1325) ss-5-6. III- Sırat-ı Müstakim Sayı:54, C:3 İstanbul (1 Ramazan 1327 - 3 Eylül 1325) ss.22-23

Keywords

Abstract

Keywords