Maturîdî'ye Göre Evren Ve İnsanın Yaratılış Hikmeti

Author:

Year-Number: 2009-4
Number of pages: 71-90
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan hayatını anlamlı kılan en önemli hususlardan birisi, hiç şüphesiz hayatı bir gaye ve amaca göre sürdürmektir. Bunun için hemen her din ve düşünce sisteminin, hayatın gayesine ilişkin bir görüşü vardır. Zira amaç ve gaye, insan davranışlarına bir şekilde tesir eder. Bu bağlamda kimi çağdaş sorunlarımızda amaç yoksunluğunun veya amacın tamamen dünyevileşmesinin etkili olduğu söylenebilir. Bu sebeple yaşamın gayesine yönelik farklı düşüncelerin önerilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çalışmada teorik bir çerçeve sunabileceği öngörüsüyle Mâturîdî’nin evren ve insanın yaratılış gaye ve hikmeti hakkındaki görüş ve düşünceleri incelenmektedir. Mâturîdî’nin temel görüşü, evrenin insan için; insanın ise ebedî yaşamı kazanmak üzere imtihan için yaratıldığı yönündedir. O, bu düşünceyi temellendirmek için evren ve insanın yaratılış hikmeti üzerine özgün yorumlar yapmaktadır.

Keywords

Abstract

No doubt one of the most important subject of the meaningful of human life is to continue it a goal and purpose. Fort his almost all religious and thinking siysem have an opinion concerning about life’s goal. Because goal and purpose effected human behaviour. In this context some contemporary issues can be said to be effective in our goal of abstinence. For this reason we think it need to suggest different ideas about life’s goals. In this article, with theoretical predictions may provide a framework, about the wisdom and purpose of creation of universe and human Matüridi’s opinion’s. Matüridi’s basic opinion is that the universe for human; human to gain eternal life was created for trial. He based this opinion to wisdom the creation of the universe and human has made comments on the original.

Keywords