İmam Matürîdî, Hayatı, Eserleri ve İslam Düşüncesindeki Yeri

Author:

Year-Number: 2009-4
Number of pages: 109-126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İmam Matürîdî ve düşünce sistemi, İslam düşünce geleneğinde dai-ma ihmal edilmiştir denilebilir. Onun akıl-vahiy, din-şeriat, diyanet-siyaset şeklindeki ayırımları üzerinde son yıllarda yapılan araştırmalar takdire şayan olsa da, Matürîdî düşüncesinin, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzeyde olup olmadığı konusunda derinlemesine analizler henüz yapılmış değildir. Biz bu çalışmamızda, İmam Matürîdî'nin hayatı ve eserleri üzerinde durduktan sonra, onun İslam düşüncesindeki yerini belirlemeye gayret edeceğiz.

Keywords

Abstract

Al-Imam Maturidi, His Life, His Books and His Place in Islamic Thought Imam Maturidi and his thought system are neglected in Islamic Thought Custom. Researhes on his discriminate of reason-inspiration and religion-sharia are appreciated. But there is not any research about his thought system's advantages over Turkish community. In this article we try to research his life, his books and his place in Islamic Thought.

Keywords