İmam Matürîdî'ye Göre Kur'an'dan Bir Hükmün İçtihat İle Neshi

Author:

Year-Number: 2009-4
Number of pages: 127-136
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslam alimleri genelde Hz. Peygamberden sonra neshi kabul et-mezler, ancak birkaç alim Kur'an'dan bir hükmün kıyas ve icma ile neshini caiz görmüştür. Daha önemlisi İmam Maturidî (ö333/944) Te'vilatu Ehli's-Sünne kitabında ictihad ile neshten bahsetmektedir. O, Hz. Ömer'in Kur'an'da geçen müellefe-i kuluba zekat vermemesini ictihad ile nesh olarak değerlendirmiştir. Biz bu konuyu delilleriyle tartışacağız.

Keywords

Abstract

According to Matüridi nesh from a Quranic provision's with ijtihad In general Islamic scholars did not admit repeal in the Post-Prophet Muhammad, but a few schoolars permited repeal of one decision of Qur'an by the analogy and the consensus. As more important, the Imam Maturidî (d.333/944), in Te'vilatu Ehli's-Sunna, mentioned repeal by ijtihad. He evaluated that Omar was not giving alms to muallafatu'l-kulub mentioned in Qur'an, as repeal by ijtihad. We going to argue this matter with evidences.

Keywords