İmam Matüridi, Hocaları ve Öğrencileri

Author:

Year-Number: 2009-4
Number of pages: 137-146
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Matürîdî İslam dinine hizmeti geçmiş, dünya Müslümanları-nın sosyal ve dini hayatlarına etkisi olmuş Türk asıllı abide insanlar-dan biri olup İmam-ı Azamın açtığı çığırı devam ettiren, akıl vahiy dengesini gözetmiş bir bilim adamıdır. Biz bu çalışmada onu yetişti-ren hocaları ve Matürîdî'nin fikirlerinin günümüze kadar ulaşmasını sağlayan talebelerini tanıtmayı amaçladık.

Keywords

Abstract

Imam Matüridi, His Teachers and Students Maturidi is one of the outstanding turkish schollars who made great contributions to the religion of Islam and affected the social and religious lives of world muslims and continued the way initiated by İmam-ı Azam and followed the balance between mind and revelation. In this study, we aimed to intronuce his teachers and his students who served to carry his ideas into our days.

Keywords