Hanefî Hukuku Kuramında Mu'tezilîlik ve Matüridîlik

Author:

Year-Number: 2009-4
Number of pages: 147-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu bildiri, uslü'l-fıkh'a dair çeşitli konuların teolojik bağlantılarına de-ğinmektedir. Bağlantılardan söz etmek uygundur çünkü teoloji (kelam) ve hukuk kuramı arasındaki ilişki, çoğu durumda tam manasıyla bir gereklilik değildir. Bu, teolojinin genel olarak hukuk kuramını eksik belirlediği ve hu-kuk kuramının teoloji için yanılmaz rehberlikten çok uzak olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, bağlantılar, fark edilebilecek örüntüler vardır. Aslında burada, çağdaş ilim adamlarının keşfedebilecekleri bağlantılar ile teologlar ve hukuk kuramcıları tarafından algılanan bağlantılar olmak üzere iki çözümleme düzeyi belirleyebiliriz. Burada odak noktası, ikinci türden bağlantılar üzerine olacaktır. Bizzat bu bağlantılar, hem kelam hem de hukuk kuramı tarihinin bir parçasıdırlar.

Keywords

Abstract

Keywords