Selçuklular Devrinde Mezhepler

Author:

Year-Number: 2009-4
Number of pages: 179-194
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Selçukluların birinci padişahı Tuğrul Bey'in veziri Amidü'l-Mülk Ebû Nasr Kenderî tarafından 436 tarihinde ortaya çıkarılan büyük ve uzun süren bir olay, İslam mezhepler tarihinin en önemli hadiselerinden birini oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

Keywords