İslam Ceza Hukuku Açısından Suçun Manevi Unsurlarından Kast

Author:

Year-Number: 2012-9
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 13-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada İslam ceza hukukuna göre suç kabul edilecek fiilde bulun-ması gereken unsurlardan kast unsuru değerlendirilmiştir. Kast genel ve özel kast olmak üzere iki ayrı açıdan değerlendirilen bir olgudur. Suçun manevi unsuru ola-rak da nitelendirilen kast failin işlediği suç sonucundan sorumlu tutulabilmesi için göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurlardan biridir. Çünkü kast bulunmadığı durumlarda fiil için öngörülen müeyyide değişmektedir. Bazen bu değişim fiili cezai sorumluluk alanının dışına bile çıkarabilmektedir.

Keywords

Abstract

The Scienter From Element Of The Fault In Terms Of Islamic Criminal Law In this study, intent which is one of the elements to be present in deed considered as a fault according to the Islamic criminal law. Scienter is a phenomenon can be considered form two aspact general intent and private intent. Intent, also decribed as a moral element of the crime, is one of the most important factors to put the blame on perpetrator for outcome of his fault. Because penal sanctioning provided for deed changes in the absence of intent. Somitimey, this changing bring deed even out of field of criminal liability.

Keywords