İmkb Ulusal–100 Endeksi Getiri Volatilitesinin ARCH Mo-delleri İle Analizi (1998:01-2009:12)

Author:

Year-Number: 2012-9
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 65-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hisse senetleri arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırma mevcuttur. Bu araştırmaların çoğunda genel amaç riskten kaçınmaktır. Borsadaki dalgalanmala-rın fazla oluşu, yatırımcıların riskten uzaklaşmak için farklı endekslerden portföy oluşturmalarına neden olmaktadır. Herhangi bir endekse ait sektörde oluşabilecek bir kriz o endeksin volatilitesini artırmaktadır. İMKB de hisse senetlerinde; beklenen getiri ile beklenen volatilite arasında pozitif ilişki olduğu zaman yatırımcıların daha yüksek getiri beklentisi içine girmeleri gayet doğaldır. Bunun sonucu olarak hisse senedi yatırımcılarının volatilite olgusunu iyi değerlendirmeleri büyük önem ta-şımaktadır. Bu çalısmada, ARCH modellerinin teorik yapısı incelenmiş, İMKB'nın kısa bir değerlendirmesinden sonra, 1998-2009 yılları arası aylık ve TL bazında Ulusal-100 endeksi değişkenine iliskin zaman serisi verilerinin farklı varyanslı olup olma-dığının bir uygulaması yapılmıştır. Sonuç olarak, İMKB-Ulusal-100 endeks serisin-de yüksek dereceden ARCH etkisinin varlığını ortaya koymakla birlikte, endeksin ekonomideki konjonktür dalgalanmalarından etkilendiği söylenebilir. Çalışmada elde edilen bulguların, literatüre katkıda bulunması ve borsa yatırımcılarına yol göstermesi beklenmektedir.

Keywords

Abstract

Return Volatılıty Of Ise Natıonal 100 Index's Analysıs Wıth Arch Models (1998:01-2009:12) There are many investigations that the relations of the equities are searched. Surplus availability on exchange market caused to perform different index portfolio by the investors to depart from risk. Any crisis which can be according to any index in the sector, increases volatility of that index. With this study, theoric structure of ARCH models are investigated, after a short investigation of ISE, a study is made as to whether the time series data have heteroscedasticity or not relating National-100 index monthly based on TL between the years of 1998-2009. It is supposed to contribute to the literature and to the investors in the exchange market by the obtained studies.

Keywords