Klasik Mantıktan Modern Mantığa Geçiş: Modern Mantığın Doğuşuna Temel Sayılabilecek Bazı Hususlar

Author:

Year-Number: 2012-9
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 115-136
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Binyıllardır hüküm süren, felsefe ve mantık tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Aristoteles tarafından sistemleştirilen klasik mantık anlayışının karşısında Rönesans'la başlayan tabii bilimlerdeki gelişmeler mantık alanına da nüfuz ederek, yeni dönem mantık çalışmalarının başlamasına neden olmuştur. Bu çalışmalar, klasik mantık konularının adeta bir eleştiri bombardımanına tutulması niteliği ta-şımaktadır. Modern mantık (sembolik mantık) yeni yüzüyle adeta yeniden ve farklı bir biçimde doğmuş gibi görünse de temelde klasik mantık onun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu makalede, modern mantık çalışmalarının hangi yönde ve nasıl ol-duğu ele alınmıştır. Onu, klasik dönem mantık çalışmalarından ayıran temel yön-lerinin neler olduğuna değinilmiştir.

Keywords

Abstract

The Transition from Classical Logic to Modern Logic: Some of The Foundations Grounding The Rise of Modern Logic Developments in natural sciences, which began with Renaissance against the horizon of classical logic that had a significant place in the history of philosophy and logic throughout a few thousand years, have given rise to newly attempted logical studies with a fresh outlook. These studies can be characterized as a critical bombardment of the subject matters of classical logic. Although modern (symbolic) logic seems to have been born in the new age almost anew and in a different way, classical logic seems to be an inseparable part of modern logic. In this study, new structure, orientation and the distinctive features of modern logic studies are taken into consideration in comparison with classical logic.

Keywords