Haricî Hukuku

Author:

Year-Number: 2012-9
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 189-192
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslam Hukukunun Kaynakları) adlı eserinin Kharijî Law başlıklı 8. bölümünün çevirisidir. Schacht (Şaht) iki sayfalık bu bölümde Haricîlerin hukuk doktrini-ni/öğretisini özet olarak tanıtmaya çalışmıştır. Ancak bazı ayrıntılara da girmiştir. Bu cümleden olarak Schacht, Haricîlerin hukuk görüşlerinin de Sünnî hukuk ekollerinin görüşlerinden çok farklı olmadığına işaret etmiş ve Haricîlerin İbadiye kolunun hukukî görüşlerini, Sünnî hukuk ekollerinin görüşlerinden türettiklerini iddia etmiştir. Schacht, Haricîlerin kendilerinden olmayanları kafir sayan, onların canlarını ve mallarını mubah gören katı görüşlerine değinmemiştir.

Keywords

Abstract

Keywords