Türkiye'de Din Fenomenolojisine İlişkin Çeviriler Üzerine Bir Değerlendirme

Author:

Number of pages: 25-46
Year-Number: 2011-8

Abstract

Son zamanlarda, din fenomenolojisi alanında kitap ve makalelerin çevirisinde bir artış gözlemlemekteyiz. Bu makalede, din fenomenolojisi alanında tercüme edilmiş kitap ve makaleleri ele almaya çalıştık. Fenomenologlara göre, din fenomenolojisi, anlama odaklı, karşılaştırmaya dayalıdır ve dinler arası farklılıkları hesaba katar. Ancak, Van der Leeuw, Mircea Eliade ve Cantwell Smith gibi bazı fenomenologlar, din fenomenolojisinin bir misyona sahip olduğunu ve yarı-teolojik olduğunu düşünürler. Ninian Smart gibi diğer bazı fenomenologlar ise, din fenomenolojisinin hem nesnel hem de öznel yönlere sahip olduğunu kabul ederler.

Keywords

Abstract

An Assesment on Translation Related to the Phenomenology of Religion in Turkey Lately, we have observed an increase in translation of books and articles in the field of phenomenology of religion. In this article, we tried to deal with the books and articles translated in the field of phenomenology of religion. According to phenomenologists, phenomenology of religion is focused on understanding, based on the comparison and considers the differences between religions. However, some phenomenologists, for example Van der Leeuw, Mircea Eliade and Cantwell Smith, consider that phenomenology of religion has a mission, and is semi-theological. Some other phenomenologists, for example Ninian Smart, accept that phenomenology of religion has both objective aspects and subjective aspects.

Keywords