Zemahşerî'nin el-Keşşaf'ında Bedi' Sanatlarının Kullanılışı

Author:

Number of pages: 71-82
Year-Number: 2011-8

Abstract

Zemahşerî, el-Keşşaf'ında bedi' kavramıyla ilgili açıklamalarda bu-lunmuş ve ilgili birçok sanata değinmiştir. Bu bağlamda mukabele, tenasüp, müşakele, zemme benzeyen medih, leffü neşr sanatlarını bedî' ilminin bu-günkü anlamı içinde zikretmiş, terimini açıkça kullanmasa da el-mezhebu'l-kelamî üslubuna uygun açıklamalar yapmıştır. Tecahul-i arif için tecahul kavramını kullanmış, bazen tecnis sözcüğünü zikretmiş, bazen ise kavrama hiç yer vermeden cinasın anlamına uygun izahatta bulunmuştur. Seci'ye ise hiç değinmemiştir.

Keywords

Abstract

The Usage of The Bedi' Arts in Zamahksari's Work Called el-Keşşaf Zamakhsarî wrote about the notion of “bedi'” in his work called el-Keşşaf and he mentioned about lots of arts. In this context he mentioned the use of the opposite words, convenience of them, a word'ss being used twice, praise which looks like satire. He had explanations about the style of the el-madhab'ul-kelamî eventhough he didin't explain the term clearly. He used the notion tecahul for the tacahu'l-arif and he sometimes mentioned the word pun, sometimes didn't use it at all but had an appropriate meaning of the pun. He has never mentioned rhyme.

Keywords