Günümüz İslam Hukukçularından Prof. Dr. Hayreddin Karaman'ın Hayatı, Eserleri Ve Fıkhî Görüşleri

Author:

Number of pages: 115-130
Year-Number: 2011-8

Abstract

Bu çalışmada, ülkemizde yaşayan en önemli İslam hukukçularından biri kabul edilen Prof. Dr. Hayreddin Karaman, hayatı, eserleri ve fıkhî gö-rüşleri açısından ele almaktadır. Hayreddin Karaman'ın doğumu, eğitimi süreci ve bir İslam hukukçusu olarak geldiği nokta anlatılarak; yayınlanmış eserleri, yönetmiş olduğu yüksek lisans ve doktora tezleri eklenmiştir. Ka-raman'ın ülkemizde çeşitli tartışmalara yol açan fıkhı görüşleri belirtilerek, ictihat ve taklit hususlarındaki temel görüşleri yansıtılmaya çalışılmış ve son olarak da Karaman'ın görüşlerine yöneltilmiş eleştiriler ve Karaman'ın bun-lara yanıtları verilmiştir.

Keywords

Abstract

Contemporary Islamic Jurists Professor Hayreddin Karaman Life Works and Can Law Thoughts In this study present-day in our country, who adopted one of the important Islamic jurists, talk about Professor Doctor Hayreddin Karaman's life, works and the canon law opinions. Karaman's born, educational processes and because of one of islamic law professor his coming point showing. Plus this we gave his dricted thesis which some of hige and some of doctorate. Furthermore we try to show his opinions which started many discussion in Turkey. Especially his opinion about ijtihad and taklid are caused many discussion. And lastly we gave some discussion about Kara-man's opinion.

Keywords