Tarihsel Sosyoloji Araştırmaları İçin Önemli Bir Kaynak: Şer'iyye Sicilleri

Author:

Number of pages: 243-256
Year-Number: 2009-3

Abstract

Şer'iye sicilleri, Tarihselsosyoloji araştırmalarına kaynaklık edebilecek materyal zenginliğine sahiptir. Söz konusu bu materyaller gününde yazıldığı için de ayrı bir öneme sahiptir. Prof. Dr. Zahit AKSU, sicillerin bu önemini görmüş ve bir bilim insanı olarak bu konuya gereken önemin gösterilmesi için çaba sarf etmiştir.

Keywords

Abstract

An Important Source for Researches of Historical Sociology: Ottoman Law Court Registers Otoman Low Court Registers has got the material prosperity to be a resource for the sociological researches. the said materials has a distinct importance since they were reported as soon as they happened.Prof. Dr. Zahit AKSU, who appreciated the importance of these siciller, made a great effort to be given necessary importance to this subject.

Keywords