Osmanlı Devleti'nde Ulema Yozlaşmasının Tipik Bir Temsilcisi Olarak Safranbolu'lu Hüseyin Efendi: Nam-ı Diğer Cinci Hoca

Author:

Year-Number: 2012-10
Number of pages: 197-235
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Muasır kaynaklarda ekseriyetle “Cinci Hoca” olarak geçen Safranbolu'lu Hüseyin Efendi, 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı sarayının meşhur üfürükçülerindendir. Dönemin siyasal ve toplumsal yaşamını yansıtması açısından oldukça ilginç bir şahsiyet olan Cinci Hoca, ilmî formasyona sahip olmadan ve salt padişahın tasarrufu ile Anadolu kazaskerliğine kadar yükselmiştir. Bu yönüyle gayr-ı resmi ulema sınıfının tipik bir temsilcisi konumundadır. Cinci Hoca, Osmanlı Devleti'nin her açıdan duraklama ya da gerilemeye başladığı bir dönem olan 17. yüzyılda, Osmanlı hanedanının en zayıf padişahlarından biri olarak gösterilen Sultan İbrahim üzerinde büyük bir nüfûz kurmuş ve fakat gerek siyasi faaliyetleri ve gerekse saray ve ulema çevrelerinin hoşnutsuzluğuna sebep olan girişimleri nedeniyle, hamisi olan İbrahim'in hal' ve katline müteakip öldürülmüş ve malları da müsadere edilmiştir.

Keywords

Abstract

Keywords