AMASYALI (AHMEDOĞLU) ŞÜKRULLAH’IN EDVĀR-I MÛSİKÎ’SİNİN TANITIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2008-1
Language :
Konu :
Number of pages: 171-187
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapmış olduğumuz Edvâr-ı Mûsikî adlı bu çalışmanın ilk on beş bölümü, Türk Mûsikîsi nazariyatı açısından en önemli kaynak eserlerden birisi olan Urmevînin Kitâbü’l-Edvâr adlı Arapça olan eserinin XV. Yüzyılda Osmanlı Türkçesine tercümedir. Daha śoñra ki Bölümlerde Çalgı yapımıyla olan kısımlar, o döneme kadar yapılan ilk çalgı yapımından bahseden Türkçe kitap olması yönünden oldukça önemlidir.

Keywords

Abstract

The first fifteen chapters of this study which we named Edvar-ı Musiki is a 15. Century Turkish translation of Urmevi’s “Kitabül Edvar” in Arabic, which is one of the most important written sources with regard to theoretical aspects of Turkish Music. In the other chapters of Edvar-ı Musiki, there are some discussions with respect to how a musical instrument is constructed. This is very important in that those discussions are the first t

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics