Enflasyon Ortamında Mamul Fiyatlandırması

Author:

Number of pages:
Year-Number: 2008-2

Abstract

iyatlandırma konusu farklı bilim dallarında farklı varsayımlara dayandırılarak açıklanmaya çalışılırken, uygulama alanında maliyet artı metodunun önemli bir yer tuttuğu yapılan saha çalışmalarında ortaya konulmuştur. Maliyet artı kar metodunun genel olarak enflasyonun olmadığı ortamlarda kolayca uygulanabilirken, maliyetlerin sürekli değiştiği enflasyon ortamında fiyatlandırma daha da karmaşık bir görünüm arz etmektedir. Bu çalışmada, enflasyon ortamında maliyet artı kar metodunun uygulanabilirliği tartışılmış ve enflasyon ortamında fiyatlandırma kararları değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

In theory, although pricing is explained by being based on the different assumptions in the different sub-branches, in practice, cost plus methods has an important place, which is proven in different field studies. Generally, cost plus method is easily applied in the absence of inflation. In practice, however, this method is not easy to use and to get just result due to continuing inflation. In this study, cost plus method is discussed and pricing decision are evaluated in an inflation environment.

Keywords