Yeniden Yapılanma Sürecinde Üst Kimliğin Belirginleşmesi: Sünnilik ve Alevilik

Author:

Number of pages:
Year-Number: 2008-2

Abstract

Bu çalışmada, Türk toplum yapısının biçimlenmesinde önemli katkıları olan Alevi ve Sünni gelenekli dini grupların tarihsel gelişimleri ve konu ile ilgili akademik seviyede yapılmış olan araştırmalar dikkate alınarak, sanayileşme, kentleşme ve modernleşme sürecinde, dini-kültürel bağlamda ortak/üst kimliğin anlaşılmasına çalışılmıştır. Yapılan araştırma ve incelemeler, sanayileşme, kentleşme ve sekülerleşme sürecinde gelenekli dini grupların, hem grup içi hem de gruplar arası ilişkileri rasyonel bir karaktere bürünerek, gruplar arası ilişki ve kimliklerini yeniden düzenleme çabasında olduklarına işaret etmektedir.

Keywords

Abstract

Religious groups with Sünni and Alevi traditions which have important contributions in forming the structure of Turkish society and common/süperior identity have been tried to be understood during the period of industralization, modernization and urbanization in the point of religion and culture by taking into consideration the pratical field searches related to the subject done at on academic level in the historical devolopments of the religious groups in this study. The researchers and studies done in the process of industralization, urbanization and modernization by the religious groups with traditions have rational characteritics in their relations both inside and among the groups and it can easily be seen that these groups are trying to reorganizing their relations and their identities between groups.

Keywords