İletişimde Ben-Dili -“Ashâbu’l-Karye” Kıssasından Bir Kesit-

Author:

Number of pages:
Year-Number: 2008-2

Abstract

Günümüzde iletişim alanında yapılar araştırmalar, insan ilişkilerinde “ben- dili”ni kullanmanın önemini ortaya koymuştur. Kur’an’da anlatıldığına göre, Ashâbu’l-Karye kıssasında halkını peygamberlere uymaya davet eden kişinin ben-dilini kullandığı dikkat çeker. Kıssada anlatılan örnek olayda, ben- dili öğelerine nasıl yer verildiğini ve ben-dilini kullanmanın avantajlarını açık bir şekilde gözlemleriz.

Keywords

Abstract

Nowadays, the studies made in the field of communication show the significance of using a “me-language” in communicating with others. As it is told in Koran, the person who invites his people to follow the prophets in the holy Anecdote “ Ashab’ul Karye ( Villagers)” uses a me-language communication model. In this anecdote we see the elements of me-language communication model and the advantages of using it.

Keywords