“Gülme” Davranışıyla İlgili Ayetler Hakkında Psikolojik Bir Değerlendirme

Author:

Number of pages:
Year-Number: 2008-2

Abstract

ur’an’da gülme davranışını anlatan kavramlar, birçok amacı gerçekleştirmek üzere yer alırlar. Kur’an, insanın bir özelliği olarak gülme davranışına vurgu yapar. Umulmadık bir şeye karşı gösterilen tepkinin, kendini güven içinde duyumsamanın, elde edilen bir başarının, üstünlük duygusunu ifade etmenin, yapılan bir işten duyulan hoşlanmanın dışa yansıyan görüntüsü olarak gülme ve gülümseme etkinliklerini tasvir eder.

Keywords

Abstract

The concepts used to describe the act of laughing in Koran take place with the aim of realizing by means of appealing to different images. Koran refers to act of laughing as a humanly disposition. In this context, the act of laughing is specified and defined in Koran as a reaction to some unexpected results, a result of seeing oneself secure, a reflection of seeing oneself successful and a result of contentment after overcoming a difficulty.

Keywords