SANAYİ TESİSLERİNİN ZEKATI

Author:

Year-Number: 2021-28
Yayımlanma Tarihi: 2021-05-28 16:17:01.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 352-364
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZ

Zekâta tabi malları genel anlamda iki kısma ayırmak mümkündür. Bir kısmı Hz. Peygamber döneminde mevcut olup zekâta tabi oluşu ve zekât oranları hadis rivayetleriyle beyan edilen mallar. Diğer kısmı o dönmede bulunmadığından zekâta tabi oluşu ve zekât oranları hakkında doğrudan hadis rivayetleri bulunmayan malî varlıklar. Sanayi tesisleri, Sanayi inkılabı sonrasında ortaya çıktığından bunların zekâtıyla ilgili hadis rivayetleri söz konusu değildir. Bu nedenle muasır İslâm hukukçuları, bu tesislerin ana sermayesinin zekâta tabi olup olmayışı konusunda farklı görüşler ileri sürdükleri gibi, gelirinden ne oranda zekât verileceği hususunda da farklı yaklaşımlar sergilemektedir. Çağdaş İslâm hukukçularının bir kısmı sanayi tesislerinin safi gelirinden 1/10 oranında zekât verilmesi gerektiğini söylerken; bir kısmı bunların gelirinden 1/40 nispetinde zekât verilmesi gerektiğini söylemektedir. Diğer bir kısmı sanayi tesislerini ticaret malı hükmünde kabul edip, gelirinin ana sermayesine ilave edilerek toplamından 1/40 oranında zekât verilmesi gerektiğine inanmaktadır. Zekât hukuku açısından sanayi tesislerinin safi gelirinden 1/10 nispetinde veya ticari eşya gibi ana sermayesi gelirine ilave edilerek toplamından 1/40 oranında zekât verilmesinin fıkhî kurallara daha uygun olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

It is possible to divide the goods of zakat into two parts in general. Some of them are the goods that  their zakat rate and belonging to zakat were declared by the hadith narrations in the period of Prophet. Since the other part did not exist at that time, they are financial assets that don’t have any direct hadith narrations about belonging to zakat and their rate of zakat. Since industrial facilities emerged after the Industrial Revolution, there are no hadith narrations regarding their zakat. For this reason, contemporary Islamic jurists put forward different opinions about whether the main capital of these facilities belongs to zakat or not, but also show different approaches about how much zakat should be given from their income. While some of the contemporary Islamic jurists say that zakat should be given at the rate of 1/10 of the net income of industrial facilities; some of them say that zakat should be given at the rate of 1/40 of their income. Others consider industrial facilities as commercial goods and believe that zakat should be given at the rate of 1/40 of the total by adding their income to their main capital. It can be said that it’s more appropriate to islamic rules to give zakat at the rate of 1/10 from the industrial facilities’ net incomes or 1/40 of the total by adding main capital income such as commercial goods  in terms of zakat law.

Keywords