İSLAM CEZA HUKUKUNDA KISAS VE DİYET CEZALARINDA KADIN-ERKEK AYRIMI ÜZERİNE FIKHİ BİR ANALİZ

Author:

Year-Number: 2021-28
Yayımlanma Tarihi: 2021-07-27 22:00:20.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 310-327
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslam hukuku; kaynağının ilâhî olması, kendine özgü yapısı ve özellikleri ile diğer hukuk sistemlerinden farklıdır. Bu farklılığın en bariz olduğu alanların başında ceza hukuku gelir. Ceza hukukunun temel hedefi sosyal düzenin tesis edilmesidir. Zira her suçun neticesinde ya hukukî bir yarar ya da hukukî bir norm ihmal edilir. Hukuki bir yararı veya normu ihlal ve ihmal eden davranışların cezalandırılmaması, toplumdaki sosyal düzenin bozulmasına neden olur. Bu nedenle bütün hukuk sistemlerinde cezaî müeyyideler yer alır. İnsanın hem dünyada hem de ahirette huzur ve saadetini hedefleyen, bunun için hayatın her alanını şekillendiren İslam hukuku da bu müeyyidelerden hali değildir. İslam hukukunda bu cezaların tatbikinde eşitlik ilkesi hâkimdir. Buna rağmen özellikle kısas ve diyet cezalarında bazı hallerde kadın ve erkek unsurunun dikkate alındığı, bu durumun zaman zaman tartışmaya konu edildiği görülmektedir. Günümüzde de bu tür tartışmalar hayatiyetini devam ettirmektedir. Bu nedenle makalede kadının diyetinin erkeğin diyetinin yarısı olması meselesi ile kadın ve erkeğin el gibi bazı organlarının birbirine eşit olmadığı söyleminden hareketle aralarında kısasın uygulanmayıp diyete gidilmesi problemi ele alınacaktır. 

Keywords

Abstract

Islamic law differs from the other types of laws for it takes its legitimacy from divine authority and also has some special features which make it different from others. One of these differences is can be recognized when the Islamic penal codes are reminded. Generally, penal law aims to provide social order. That is why penal law is significant as any kind of crime that occurs in society means neglection of principles of law or damaging legal interest. Thus it is necessary to order and apply punishment for any behaviors that disrupt the social order. Otherwise, the social order may be broken. Thanks to the penal sanctions that consist of a significant part of all law systems and these laws enable to preserve social order. Islamic law system like the other juridical systems has its own sanctions targeting the happiness of individuals in this world and afterlife. It is known that in the Islamic law system the idea or rule of the equivalency for men and women is practiced. However, during the implementation of some punishment such as retaliation ve diet i.e blood money penalty, the inequality practices for females and males are said to occur so this situation becomes one of the discussion matters in between different fıqh traditions and between Islamic scholars. Even at our present, these kinds of discussions occur. Thus this article examines why the diet penalty of a woman is just equivalent to half of the man’s diet. Also, it is not neglected to sophisticate the idea claiming that as anatomical structure of male and female are different, whether some parts of the body such as hands and some other organs refers to the superiority of males over females or not nad whether this idea damages the equality situation between men and women.

Keywords